Witam / Hello

Nazywam się Monika Kołacz
i zajmuję się sztuką

Całe życie swój wolny czas
poświęcałam na tworzenie.
Od kiedy umiałam utrzymać w dłoni kredkę,
to rysowałam.

Ukończyłam
Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych
w Katowicach.
W 2018 roku obroniłam dyplom
ze specjalizacji Techniki graficzne
Projektowanie grafik komputerowych.

Maluję, rysuję, fotografuję i tworzę grafiki.

My name is Monika Kołacz
and I deal with art

All life my free time
I devoted to creating.
Ever since I was able to hold a crayon in my hand
I was drawing.

I have finished
General School of Fine Arts
in Katowice.
In 2018, I defended my diploma
with a specialization in Graphic Techniques
Designing computer graphics.

I paint, draw, photograph and create graphics.


Create your website with WordPress.com
Rozpocznij